Dr. Fatih YILMAZ

Muayene Günleri : Hafta İçi - 08:00 / 18:00
  İletişim : +90 (555) 962 45 75

All posts by fatih

Ağız Kuruluğunda

Baş boyun kanserlerinin tedavisi amacıyla uygulanan radyoterapi sonrası kserostomi (ağız kuruluğu), sık karşılaşılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir yan etkidir. Bu çalışmada akupunkturun kserostomiyi azaltmadaki etkinliği değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında İngiltere’deki 7 kanser merkezinden 145 hasta değerlendirilmiştir. Bu hastaların 18 ayı aşkın süredir radyoterapinin-tetiklediği kserostomiden muzdarip oldukları belirtilmiş.

Hastalar 2 gruba ayrılmış, bir gruba ağız bakımı eğitimleri verilirken, diğer gruba 8 seans akupunktur uygulanmış ve gruplar ağız kuruluğunun azalması yönünden karşılaştırılmış.

Sonuç olarak akupunktur uygulanan grupta ağız kuruluğu, yapışkan salya, gıdaları yutmak için ek sıvı alım ihtiyacı, ve gece kalkıp sıvı tüketme ihtiyacı, ağız bakımı eğitimi verilen gruba kıyasla belirgin olarak daha az bulunmuş.

Orjinal Makale Linki

http://annonc.oxfordjournals.org/content/24/3/776

Read More

Menapozda

Kadın sağlığının saygın bilimsel yayınlarından olan Menopause Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada, menopoza bağlı gelişen vazomotor şikayetler (sıcak basmaları ve gece terlemeleri) ve yaşam kalitesi üzerine akupunkturun kısa ve uzun dönem etkileri değerlendirilmiştir.

Yaşları 45 – 60 arası değişen ve menopoza girmekte olan veya girmiş 209 kadın çalışmaya dahil edilmiş. Bu kişiler günde 4 veya daha fazla «menopozal vazomotor şikayetler»e (VMŞ) sahipmiş.

Hastalar 2 gruba ayrılmış; ilk 6 ayda 20 seans akupunktur uygulananlar (akupunktur grubu), ve ikinci 6 ayda akupunktur uygulananlar (bekleme kontrol grubu). Çalışmanın birincil amacı akupunkturun VMŞ sıklığını azaltması olarak belirlenirken; çalışmanın ikincil amaçları uyku kalitesi, depresif şikayetler, anksiyete, diğer şikayetler, ve yaşam kalitesi olarak belirlenmiş.

VMŞ ilk 6 ayda akupunktur uygulananlarda %36 azalırken, kontrol grubunda %6 artmış. İstatistiki olarak akupunkturun klinik faydası 3 uygulama sonrası görülmeye başlanmış, ve 8 uygulama sonrası maksimum etkiye ulaşmış.

Sonuç olarak akupunktur tedavileri, VMŞ’de ve birçok yaşam kalite ölçeğinde belirgin bir iyileşmeyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca akupunkturun bu olumlu etkisi, tedavi bittikten sonra en az 6 ay devam edebilmektedir.

http://journals.lww.com/menopausejournal/pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=06000&article=00008&type=abstract

Read More

Meme Kanserli Hastalarda

Onkoloji alanında yayımlanan en prestijli dergilerden olan Journal of Clinical Oncology Mart 2016 sayısında yayınlanan akupunktur çalışmasında;

190 menapozal yakınmaları (ateş basması) olan meme kanseri tanılı hasta iki kolda incelenmiş ve 105 hasta klasik kendi kendine destek uygulamaları yapılırken 85 hastaya akupunktur uygulanmıştır.
Aşağıda şemada görüldüğü üzere zaman içinde sadece klasik destek alan hastaların yakınmalarında anlamlı düzeyde azalma olmazken, akupunktur uygulanan meme kanserli hastalarda yarar şaşırtıcı düzeyde olmuştur.

Bu çalışma bize akupunktur tedavisinin alternatif bir tedavi olarak kabul edilmemesi, modern tıbbın vazgeçilmez tamamlayıcılarından olduğunu göstermektedir.

Orjinal makale Linki

http://jco.ascopubs.org/content/early/2016/03/23/JCO.2015.63.2893.abstract

Read More