Dr. Fatih YILMAZ

Muayene Günleri : Hafta İçi - 08:00 / 18:00
  İletişim : +90 (555) 962 45 75

All Posts Tagged: ağız kuruluğu

Ağız Kuruluğunda

Baş boyun kanserlerinin tedavisi amacıyla uygulanan radyoterapi sonrası kserostomi (ağız kuruluğu), sık karşılaşılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir yan etkidir. Bu çalışmada akupunkturun kserostomiyi azaltmadaki etkinliği değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında İngiltere’deki 7 kanser merkezinden 145 hasta değerlendirilmiştir. Bu hastaların 18 ayı aşkın süredir radyoterapinin-tetiklediği kserostomiden muzdarip oldukları belirtilmiş.

Hastalar 2 gruba ayrılmış, bir gruba ağız bakımı eğitimleri verilirken, diğer gruba 8 seans akupunktur uygulanmış ve gruplar ağız kuruluğunun azalması yönünden karşılaştırılmış.

Sonuç olarak akupunktur uygulanan grupta ağız kuruluğu, yapışkan salya, gıdaları yutmak için ek sıvı alım ihtiyacı, ve gece kalkıp sıvı tüketme ihtiyacı, ağız bakımı eğitimi verilen gruba kıyasla belirgin olarak daha az bulunmuş.

Orjinal Makale Linki

http://annonc.oxfordjournals.org/content/24/3/776

Read More