Dr. Fatih YILMAZ

Muayene Günleri : Hafta İçi - 08:00 / 18:00
  İletişim : +90 (555) 962 45 75

All Posts Tagged: menapoz

Menapozda

Kadın sağlığının saygın bilimsel yayınlarından olan Menopause Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada, menopoza bağlı gelişen vazomotor şikayetler (sıcak basmaları ve gece terlemeleri) ve yaşam kalitesi üzerine akupunkturun kısa ve uzun dönem etkileri değerlendirilmiştir.

Yaşları 45 – 60 arası değişen ve menopoza girmekte olan veya girmiş 209 kadın çalışmaya dahil edilmiş. Bu kişiler günde 4 veya daha fazla «menopozal vazomotor şikayetler»e (VMŞ) sahipmiş.

Hastalar 2 gruba ayrılmış; ilk 6 ayda 20 seans akupunktur uygulananlar (akupunktur grubu), ve ikinci 6 ayda akupunktur uygulananlar (bekleme kontrol grubu). Çalışmanın birincil amacı akupunkturun VMŞ sıklığını azaltması olarak belirlenirken; çalışmanın ikincil amaçları uyku kalitesi, depresif şikayetler, anksiyete, diğer şikayetler, ve yaşam kalitesi olarak belirlenmiş.

VMŞ ilk 6 ayda akupunktur uygulananlarda %36 azalırken, kontrol grubunda %6 artmış. İstatistiki olarak akupunkturun klinik faydası 3 uygulama sonrası görülmeye başlanmış, ve 8 uygulama sonrası maksimum etkiye ulaşmış.

Sonuç olarak akupunktur tedavileri, VMŞ’de ve birçok yaşam kalite ölçeğinde belirgin bir iyileşmeyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca akupunkturun bu olumlu etkisi, tedavi bittikten sonra en az 6 ay devam edebilmektedir.

http://journals.lww.com/menopausejournal/pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=06000&article=00008&type=abstract

Read More